Βασιλέως Γεωργίου Β 5, Γλυφάδα
215 5352207
info@urbancuts.gr